Kredīta veids uzņēmumiem

Komerckredīts ir mazpazīstams kredīta veids. Reti kurš ir pazīstams ar šo kredīta veidu, taču, tas sniedz lieliskas iespējas. Eksistē divi šī kredīta veidi, pirmais, kurš ir, kā jau nosaukums saka priekšā, bieži izmantots uzņēmumu starpā un tiek saukts arī par atlikto maksājumu, un otrs, kuru izsniedz studentiem, studiju maksas segšanai.

Pirmais kredīta veids izpaužas ļoti vienkāršā veidā. Ja, piemēram, alus rūpnīca “Pienene”, vēlas nomainīt alus ražošanas iekārtu uz modernāku, taču, tai šobrīd nav naudas, bet tiek paredzēts, ka būs lieli ienākumi sezonas laikā (vasaras saulgrieži), tad šī rūpnīca saņem iekārtu no tās ražotāja uzreiz, taču samaksā par to pēc sezonas beigām, kad rūpnīcai ir pieejami līdzekļi iekārtas cenas segšanai.

Otrs šī kredīta veids, kā jau augstāk minēts, paredz iespēju apmaksāt studijas. Šajā pašā sektorā ir pieejams arī valsts kredīts, taču, komerckredīts ir vieglāk pieejams, jo diezgan bieži nav nepieciešams galvotājs, kā arī, nav jāpārkrauj papīru kalni, lai varētu šo kredītu saņemt. Taču, šim kredīta veidam ir arī savas negatīvās puses. Visspilgtākā no tām – kredīts ir jāsāk atmaksāt jau studiju laikā, bet valsts kredītu jāatmaksā tikai pēc studiju beigām. Studenti, kuri izvēlās dot priekšroku valsts kredītam, ir tiesīgi pretendēt uz kredīta atmaksu par valsts līdzekļiem, pie nosacījuma, ja strādā kādā no valsts iestādēm, teiksim, Pārtikas un veterinārajā dienestā. Arī tiem studentiem, kuri ir izvēlējušies komerckredītu, ir tiesības pretendēt uz kredīta atmaksu, tiesa gan, tikai tādā gadījumā, ja studējošais ir sieviete, kura ir palikusi stāvoklī. Visbiežāk studiju kredītu kā komerckredītu izvēlas tie studenti, kuri nevar pretendēt uz valsts kredītu, vai arī, kuri ir pietiekami turīgi, taču nevar uzreiz segt visas studiju izmaksas.

Kā vēl vienu no negatīvajiem faktoriem var minēt to, ka komerckredītam ļoti bieži ir stipri augstākas procentu likmes nekā valsts izsniegtajam kredītam, tātad, jāatmaksā būs daudz vairāk par sākotnējo aizņēmuma summu.