Kā personālsabiedrība darbojas

PulkstenisPersonālsabiedrība ietver līgumu starp partneriem, kas vēlas kopā iesaistīties biznesā. Viņi ir vienisprātis, ka mērķis ir gūt peļņu, un ka aktīvi un uzņēmējdarbības vērtība, kā arī pienākumi tiek sadalīti partneru starpā.

Personālsabiedrība ir atšķirīga no uzņēmuma, kas ir juridiska vienība ar savām tiesībām. Personālsabiedrība nav atsevišķa vienība (vai juridiska persona), pat tad, ja tajā ir daudz partneru. Cilvēki parasti iesaistās personālsabiedrībā, jo biznesa izaugsme ir tāda, kas prasa vairāk kapitāla, ekspertīzes, vai vairāk cilvēku ir nepieciešams, lai tiktu galā ar biznesa attīstību.

Daži partneri var neko nedod biznesa attīstībai, izņemot viņu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, tomēr tie joprojām ir pilnu tiesību partneri.

Likums, kas nosaka personālsabiedrības veidošanas un darbības normatīvos aktus Latvijā ir Komerclikums. Partnerattiecību līgums var noteikt lielāko daļu jautājumu, kas izklāstīti komerclikumā.

4 galvenie personālsabiedrības elementi

Nav juridiska vienība. Atšķirībā no uzņēmuma, personālsabiedrība netiek atzīta kā atsevišķa juridiska vienība (juridiska persona) atšķirībā no tās īpašniekiem. Personālsabiedrībā tāpat kā individuālā komersanta biznesa struktūru, biznesa īpašnieki ir cilvēki, kuri ir juridiskās personas un ir atbildīgi par biznesu.

Neierobežotas saistības. Biznesa partneriem ir neierobežota atbildība par to biznesa parādiem atšķirībā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kad partneru atbildību ierobežo summa, ko viņi nav samaksājuši par savām akcijām. Lai gan partneri var noteikt ierobežojumus savā līgumā, par kuru katrs partneris ir atbildīgs, juridiskā nozīmē katra iesaistītā partnera atbildība ir neierobežota.

Partneri var piedalīties visās jomās. Kopumā, partneriem kopīgi ir jāpieņem vairums lēmumu, kas vajadzīgi uzņēmējdarbības vadībai. Tomēr partnerattiecību līgums skaidri iezīmē, ja ir izmaiņas tiesiskajā stāvoklī, kad visi partneri var piedalīties personālsabiedrības biznesa vadībā.

Akciju nodošana. Partneri nevar nodot savas akcijas nevienam ārpus personālsabiedrības bez vienošanās ar citiem partneriem. Pārējie partneri var nevēlēties sadarboties ar jaunu partneri, tādēļ viņi varētu nobalsot par akciju nenodošanu kādam, ar ko viņi nav apmierināti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *