Kā veidot biznesa personālsabiedrību

bizness

Definējiet savu partnerības darba kārtību. Pirms Jūs varat efektīvi sadarboties Jūsu organizācijas vajadzībām, Jums jāiegūst skaidrs priekšstats par saviem iemesliem veidot partnerattiecības. Uzdodiet sev šādus jautājumus. Kāpēc sadarbība ir laba stratēģija Jūsu uzņēmumam? Kādas vērtības Jūs sagaidāt no Jūsu ideālā partnera partnerībai? Kā Jūs varēsiet izmērīt veiksmīgas partnerattiecības ietekmi? Kādi ir materiālie ieguvumi? Kādi ir nemateriālie ieguvumi? Kādus kritērijus Jūs izmantojat, lai izvēlētos potenciālos partnerus? Vai ir saites un attiecības starp Jūsu potenciālo partneru apakšgrupām, kas noteiks Jūsu atlases kritērijus? Kādi resursi būs nepieciešami, lai padarītu Jūsu partnerību veiksmīgu? Cik partneri Jums ir nepieciešami, lai veiksmīgi strādātu? Kāda ir vērtība, ko Jūsu uzņēmums pienes partnerattiecībām? Vai Jūsu piedāvājumā ir kādas nepilnības, vai iemaņas, kas jārisina, lai veidotu efektīvāku sadarbību? Kādi ir Jūsu partnerattiecību stratēģijas riski? Izmantojiet atbildes uz šiem jautājumiem, lai noskaidrotu Jūsu partnera darba kārtību un izstrādātu potenciālo partneru prioritāru sarakstu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *