Komandītsabiedrības partnerattiecību līgumu

PartnerisLai saprastu komandītsabiedrības partnerattiecību līgumu, vispirms jāsaprot, kas ir komandītsabiedrība. Komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kas sastāv no viena vai vairākiem vispārīgiem partneriem un viena vai vairākiem komandītiem, kam ir ierobežota atbildība un tiesības. Vispārējie partneri darbojas kā būtu sagaidāms. No pozitīvās puses, viņi pārvalda un kontrolē partnerību, daļu savas peļņas, izmanto savu īpašumu, un ir pilnvaroti saistīt pārējos vispārējos partnerus. No negatīvās puses, tie visi ir solidāri atbildīgi par parādiem un saistībām partnerības.

Pievienojiet tam ierobežotos partnerus, kas, kā liecina to nosaukums, ir ierobežoti tajā, ko viņi var un ko nevar darīt. Ierobežotie partneri jeb komandīti var dalīties peļņā, saņemot dividendes. Viņi var arī izvairīties no solidāras atbildības par komandītsabiedrības parādiem. Viņi nevar saistīt partnerību, kā arī tiem parasti nav vadības kontroles. Bet tie var piedalīties valdē bez pārvaldības kontroles tiesībām. Visbeidzot, tiem ir pienākums ar likumu atklāt savu statusu kā ierobežotiem partneriem sabiedrībai, lai neapzinātas personas nedomātu citādi.

Dažreiz ierobežotiem partneriem var būt vadības kontrole un pilnvaras saistīt partnerību, un tas norāda uz galvenajām atšķirībām starp pilnsabiedrību un komandītsabiedrību. Pirmkārt, komandītsabiedrības tiek radītas nevis pēc pušu iniciatīvas, bet uz statūtiem. Otrkārt, puses var nolemt ignorēt komandītsabiedrības līgumu, faktiski piešķirot ierobežotām pusēm tiesības, kādu tiem parasti nebūtu. Un, treškārt, tik ilgi, kamēr komandītsabiedrība ievēro dažus noteikumus, kas saistīti ar ierobežotu atbildību, centralizētu pārvaldību, ilgumu un īpašumtiesību nodošanu, tiem būs pazemināti nodokļi. Pretējā gadījumā tie tiks aplikti ar nodokli kā korporācija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *