Privatizācijas sertifikāti

Privatizācijas sertifikāti ir valsts emitēti īpaši finanšu instrumenti, kas ir piešķirti Latvijas iedzīvotājiem un ir izmantojami, lai privatizētu valsts un pašvaldību īpašumus, zemi un dzīvokļus.

Privatizācijas sertifikātus Jūs varat pirkt, pārdot, mantot, dāvināt, ieķīlāt, kā arī izmantot privatizācijā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *